Algemeen

Toiletten:

Tijdens de Avond4daagse kan gebruik worden gemaakt van de toiletten in het clubgebouw van de AV Startbaan. Advies aan de deelnemers is ga in elk geval thuis nog even naar het toilet alvorens naar het startlocatie te gaan, dat voorkomt al een hoop ongemak.

Parkeren:

Met betrekking tot de (mogelijke) verkeersstroom hanteren wij dat er een goede doorstroming van het verkeer is om te voorkomen dat het vastloopt. Het uitgangspunt is dan ook dat alle voertuigen zonder verstoring van de verkeersstromen op de daarvoor beschikbare plaatsen komen. Om de veiligheid van de kinderen, ouders en begeleiders rond het startveld niet onnodig in gevaar te brengen verzoeken wij u zoveel mogelijk op de fiets te komen.

In de directe omgeving van het startterrein wordt door de organisatie één fietsenstalling gecreëerd. De organisatie doet er alles aan om ongeregeldheden e.d. te voorkomen, maar is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal.

Honden:

Honden zijn op het start- en finishterrein en tijdens de wandeling toegestaan, mits goed aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen.

Spandoeken:

Ondanks dat het al niet handig is, is het niet toegestaan spandoeken mee te dragen met hierop aanstootgevende tekst of afbeeldingen. Tijdens de intocht mag uiteraard wel het spandoek van de school of groep meegedragen worden.

Commerciële handel:

De organisatie is op geen enkele wijze betrokken bij commerciële handel tijdens de Avond4daagse zoals bloemen en/of snoepkramen. Overlast veroorzaakt door deze handelaren op het startveld of direct langs de route zullen door de organisatie verwijderd worden, alles daarbuiten valt buiten de verantwoordelijkheid van de organisatie.

Afval:

De organisatie verzoekt de wandelaars afval niet onderweg langs de route weg te gooien, maar te deponeren in daarvoor bestemde afvalbakken. Op het start- en finishterrein staan plastic afvalbakken om hierin het afval te verzamelen.

Medailles:

Een herinnerings medailles wordt alleen maar uitgereikt wanneer men betaald heeft en daadwerkelijk zonder uitzondering aan alle vier de avonden heeft deelgenomen aan dezelfde afstand van de Avond4daagse. Dit is uiteraard om de medaille zijn waarde te laten behouden naar de geleverde prestatie van de deelnemers. Wij als organisatie proberen hierop toe te zien, maar verwachten ook van de begeleiders hierop toe te zien en hiernaar te handelen. De begeleiders / ouders / grootouders die meelopen en geen inschrijfgeld betalen ontvangen dan derhalve ook geen medaille.

De wandelaar is zelf verantwoordelijk voor de opgave van de correcte medaille. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van een medaille. Indien een wandelaar toch een andere medaille wenst, kan hij zich bij de startlocatie na terugkomst melden.

Gevonden voorwerpen:

Gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de medewerkers op de startlocatie. Hier kunt u ook terecht om te kijken of iets van u is terug gevonden.

Verzekering:

Door de KWBN is een collectieve verzekering afgesloten ten behoeve van de geregistreerde wandelaars en vrijwilligers van de Avond4daagse.

Privacy:

Naam en adres gegevens van de wandelaars worden niet aan derden beschikbaar gesteld voor eventuele commerciële doeleinden. de gegevens blijven alleen bij de organisatie voor eigen administratie.

Illegale deelname:

De organisatie constateert elk jaar een aantal illegale deelnemers (deelname zonder ervoor te betalen). De organisatie betreurt dit ten zeerste en vraagt deze wandelaars zich toch te laten inschrijven. Het organiseren van een wandelevenement kost veel geld en mankracht. Ook zijn de illegale wandelaars niet verzekerd in het geval er een ongeluk mocht plaatsvinden.

Contactgegevens

Stichting Avond4daagse Amstelveen
Wil Koot
Prinses Christinalaan 21c
1421 BD Uithoorn
Mobiel: 0627-892541
info@avondvierdaagse-amstelveen.nl

Stichting Avond4daagse Amstelveen

Voorzitter: vacature
Secretaris: Wil Koot
Penningmeester: vacature
Teamleider Parcours: Ivo Schipper
Teamleider Marketing en Communicatie: vacature
Teamleider Inschrijvingen: vacature
Teamleider Veiligheid: vacature