Veel gestelde vragen

Spelregels

Groepen

Vanwege de veiligheid zijn wij genoodzaakt de grootte van de groepen te maximaliseren en dient een groep van maximaal 10 kinderen 1 begeleid(st)er te hebben. Een groep van maximaal 23 kinderen dient 2 begeleid(st)ers te hebben. Deze begeleid(st)ers moeten ook op het inschrijfformulier vermeld worden, respectievelijk bij de nummers 1 en/of 2, dus bovenaan de lijst.

De begeleid(st)ers / ouders / grootouders die willen meelopen kunnen zonder kosten deelnemen, echter zij ontvangen dan geen medaille. Willen zij echter wel een medaille ontvangen dienen zij inschrijfgeld te voldoen.

Alle deelnemers kunnen slechts in groepjes van maximaal 23 kinderen met 2 volwassenen op 1 inschrijfformulier opgegeven worden.

Let op!

1. Vul de juiste geboortedatum in;
2. Vul het juiste nummer voor herinnering in.

Voor de kinderen die van de 5 km overgaan naar de 10 km gaat de telling voor de medailles gewoon door.

Dit geldt ook als zij van een andere school komen.

Na inlevering van de groepsformulieren kunnen er geen bijschrijvingen meer worden gedaan, het is helaas niet mogelijk dit nadien nog te verwerken. Kijk vooraf op school dus goed of er ergens nog briefjes liggen, dit om teleurstellingen te voorkomen.

Verzamelen van de groepen

De groepen verzamelen zich op het parkeerterrein voor het Hermann Wesselink College
De begeleiders halen het loopbriefje in de kantine van de korfbalvereninging KVA.
Dus niet verzamelen op het terrein voor de kantine.

Mocht u vragen over onze spelregels hebben, dan kunt u e-mailen naar: groep@avondvierdaagse-amstelveen.nl

Bepalingen

1. Organisatie

De Stichting Avond4daagse Amstelveen

2. Afgelasting of inkorting door weersomstandigheden

De organisatie van de Avond4daagse-Amstelveen is gerechtigd om zonder opgaaf van reden vooraf of tijdens de avondvierdaagse het wandelfestijn af te gelasten.

In geval van extreme weersomstandigheden, zoals onder andere hevige regenbuien met zware windstoten, onweer of dreigend onweer, bepaalt alleen het bestuur van de organisatie van de Avond4daagse Amstelveen of er die betreffende avond gewandeld gaat worden of het parcours wordt ingekort.

Als men op eigen initiatief besluit om toch te gaan wandelen, zal uitsluiting van deelname voor de rest van de Avond4daagse volgen. Parcourswijzigingen of afgelastingen zullen alleen aangegeven worden door medewerkers, herkenbaar aan verkeersregelaarsvesten en veiligheidsvesten. Wanneer wijzigingen tijdig bekend zijn, zullen deze ook op de website kenbaar gemaakt worden via een nieuwsbericht.

3. Deelname

Deelname is mogelijk, hetzij als individueel wandelaar(ster), hetzij in groepsverband. Om als groep aangemerkt te worden voor de groepsmedaille moet de sterkte minstens 11 personen, dit is incusief de begeleid(st)er.

Bestaat de groep uit meer dan 10 deelnemers, met een maximum van 23 deelnemers, zijn 2 begeleid(st)ers verplicht. Het deelnemen door een groepering met meer dan één groep is toegestaan.
De begeleid(st)er van een groep moet 18 jaar of ouder zijn.

4. Leeftijd

Als minimumleeftijd voor deelname geldt dat men per 30 september 2014 minimaal 6 jaar is of tot groep 3 van de basisschool behoort. Voor hen die behoren tot groep 3 en 4 van de basisschool geldt als deelnamebeperking dat slechts deelgenomen kan worden:

  • onder toezicht van ouder(s) / verzorger(s)
of
  • in groepsverband onder leiding van een groepsleid(st)er van tenminste 18 jaar.

Voor de 10 km is de minimumleeftijd 8 jaar, of behorend tot groep 5 van de basisschool.

Voor de 15 km is de miniumleeftijd 14 jaar.

5. Afstanden

De Avond4daagse Amstelveen kent drie afstanden; 5, 10 en 15 km. Het toegestane aantal kilometers is afhankelijk van leeftijd. Zie hiervoor hetgeen wat vermeld staat bij punt 4.

U mag zelf bepalen welke afstand u wilt wandelen, maar u moet wel rekening houden met de minimum leeftijd. De gekozen afstand dient, om voor de Avond4daagse herinnering in aanmerking te komen, gedurende vier achtereenvolgende loopavonden te zijn afgelegd.

6. Het oversteken van de groepen en individuele deelnemers

Het oversteken dient te geschieden op zebrapaden, of op plaatsen waar de verkeersregelaars hier zorg voor dragen. Steekt u op andere plaatsen over dan valt dit niet onder de verzekering van de Konijklijke Wandelbond Nederland (KWBN), in deze gevallen kan de KWBN niet aansprakelijk gesteld worden. Deze regels gelden voor uw eigen veiligheid.

7. Controlekaarten

De individuele deelnemers(sters), alsmede de begeleid(st)ers van de groepen, ontvangen per wandeldag een controlekaart waarop hetzelfde nummer voorkomt als op het bewijs van inschrijving. Aan het einde van iedere wandeldag moet deze ‘dagcontrolekaart’ worden ingeleverd bij de organisatie.

De leid(st)er van de groep overtuigt zich dagelijks vóór vertrek of de sterkte, aangegeven op de controlekaart overeenkomt met de werkelijke sterkte van zijn/haar groep. Verschil dient vóór vertrek bij het startbureau gemeld te worden.

8. Wettelijke aansprakelijkheid

Iedere deelnemer(ster) aan de Avond4daagse is, mits voldaan aan punt 3, 4 en 6 en hij/zij op de deelnemerslijsten voorkomt, bij collectieve verzekering verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade, toegebracht aan derden.

In alle gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur van de Stichting Avond4daagse-Amstelveen.

Heeft u vragen over deze bepalingen, dan kunt u e-mailen naar: info@avondvierdaagse-amstelveen.nl

Veiligheid

Veiligheid staat voorop!

Naast dat de organisatie van de Avond4daagse Amstelveen druk bezig is aantrekkelijke routes samen te stellen, ontkomen we er niet aan dat we tijdens deze Avond4daagse rekening moeten houden met het verkeer.
Voor de veiligheid staan er ook dit jaar weer verkeerregelaars, welke de wandelaars en het overige verkeer in veilige banen leid.

Deze verkeersregelaars van de Avond4daagse Amstelveen zorgen ervoor dat de wandelaars zonder problemen de vier loopavonden kunnen lopen. Maar u kunt ook uw steentje bijdragen.

Daarom volgen hier enkele tips die de veiligheid van u en de medeweggebruiker kunnen verhogen.

Blijf op het parcours

Hinder niet het overige verkeer

Loopt u op wegen, zeker waar u ook te maken heeft met autoverkeer, niet te breed uit. Blijf vooral op uw weghelft, en snij bochten naar links niet af. Blijf zoveel mogelijk op het voet- of fietspad.

Let goed op bij het oversteken van wegen/kruispunten.

Zorg als groep/school voor voldoende begeleiding tijdens alle wandelavonden.

Let als begeleiders van de groepen op dat er geen afval of dergelijke van viaducten af wordt gegooid.

Vooral voor de groepen telt: deel versnaperingen uit daar waar voldoende ruimte is, niet op of nabij een kruising of oversteekplaats. En deel het uit aan de kant van de weg waar uw groep loopt.

Let tijdens de rustpauze goed op uw groep: kinderen zijn vooral dan speels en kunnen nogal eens onverwachts uit de hoek komen, zoals de weg oprennen.

Kijk goed uit na het herstarten van de wandeling, let tevens op dat iedereen van uw groep ook mee gaat.

Laat de kleinsten voorop lopen; die bepalen dan het tempo, u voorkomt hiermee dat de groep verdeeld raakt met als gevolg dat u het overzicht kwijt bent.

Een algemene tip!

Loop op stevige (reeds ingelopen) schoenen die vooral lekker zitten. Zo heeft u de minste kans op blaren.

Contactgegevens

Stichting Avond4daagse Amstelveen
Wil Koot
Prinses Christinalaan 21c
1421 BD Uithoorn
Mobiel: 0627-892541
info@avondvierdaagse-amstelveen.nl

Stichting Avond4daagse Amstelveen

Voorzitter: vacature
Secretaris: Wil Koot
Penningmeester: vacature
Teamleider Parcours: Ivo Schipper
Teamleider Marketing en Communicatie: vacature
Teamleider Inschrijvingen: vacature
Teamleider Veiligheid: vacature